10. Klasse Center Djursland

- er en selvstændig folkeskole placeret ved Grenaa Idrætscenter tæt ved ungdomsuddannelserne i Grenaa. 

Sammen med nye kammerater og lærere i nye rammer kan de unge opleve en skole med et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som kan motivere og inspirere til fortsat uddannelse og gøre overgangen til ungdomsuddannelserne lettere.

Skolen har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser - især omkring faglokaler, brobygning og temalinjer.

Det ugentlige obligatoriske timetal er 21 klokketimer fordelt på dansk, engelsk, matematik, linjefag, kontakt- og fællestimer. Derudover kan man vælge tysk og fysik/kemi som valgfag. På skolen arbejdes med fleksibelt skema og fleksible hold, så der forekommer variationer fra uge til uge og linje til linje.

På 10KCD har vi ligeledes en kontaktlærer-ordning, der for dig som ung betyder, at du er tilknyttet den samme lærer gennem hele skoleåret. Du vil også have mulighed for at få stor indflydelse på din hverdag ved aktivt at deltage i elevråd og fællesmøder.

Vi prioriterer IT højt, både i undervisningen og i kommunikationen mellem eleverne og lærerne, hvilket blandt andet understøttes ved, at alle unge får udleveret en iPad til lån og brug i skoleåret.

 

Skoleleder Martin Bregendal Bak

 

 

 

 


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb