Studieture

I foråret er der mulighed for at deltage på en studietur. Denne tur betinger, at unge og forældre er indforstået med at betale et beløb svarende til ca. 3.000 kr. pr. elev. Den unge kan desuden opkræves max 100 kr. pr. døgn til kost.

Spørgsmål vedr. skolens studieture kan rettes til Michael Christiansen (Sverige) på
 mcl10kcd@gmail.com og Søren Husum (Amsterdam) på husum10kcd@gmail.com - alternativ til skolens ledelse (10kcd@norddjurs.dk).

Indbetaling til studieture skal ske via netbank til følgende bankkonti:

Sverige - konto 9376-0003997618

Amsterdam - konto 9376-0001561995

HUSK at notere elevnavn og linje eller klasse.


 Folder 2018/2019 

 

Klik på billedet for at hente informationer om studieturen......


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb