Forældreevaluering

10. Klasse-Center Djursland skoleåret 2015-2016

I alt 50 besvarelser af 93 mulige = 53,76%.

1. Hvordan har du/I oplevet kontakten med skolen inden skolestart?
Tilfredsstillende, 47 Ikke tilfredsstillende, Ved ikke, 3
94%   6%
 
2. Hvordan har du/I oplevet den skriftlige kommunikation, som I modtager fra skolen?
Tilfredsstillende, 46 Ikke tilfredsstillende, 2 Ved ikke, 2
92% 4% 4%
 
3. Hvordan har du/I oplevet skolens procedure omkring fravær?
Tilfredsstillende, 42 Ikke tilfredsstillende, 3 Ved ikke, 5
84% 6% 10%
 
4. Hvordan har du/I oplevet det øvrige forældresamarbejde?
Tilfredsstillende, 35 Ikke tilfredsstillende, 1 Ved ikke, 14
70% 2% 28%
 
5. Hvordan vurderer du/I den unges faglige udbytte af skolegangen?
Tilfredsstillende, 38 Ikke tilfredsstillende, 8 Ved ikke, 4
76% 16% 8%
 
6. Hvordan har du/I oplevet den unges egen indsats i forhold til at forbedre sit faglige standpunkt i løbet af året?
Tilfredsstillende, 34 Ikke tilfredsstillende, 12 Ved ikke, 4
68% 24% 8%
 
7. Hvordan vurderer du/I den unges udbytte af linjefagene?
Tilfredsstillende, 37 Ikke tilfredsstillende, 5 Ved ikke, 8
74% 10% 16%
 
8. Hvordan vurderer du/I den ugens trivsel på skolen?
Tilfredsstillende, 43 Ikke tilfredsstillende, 4 Ved ikke, 3
86% 8% 6%
 
9. Hvordan vurderer du/I den unges modenhedsmæssige udbytte af skolegangen?
Tilfredsstillende, 42 Ikke tilfredsstillende, 4 Ved ikke, 4
84% 8% 8%
 
10. Hvordan har du/I oplevet kontaktlærerrollen i forhold til den unge?
Tilfredsstillende, 38 Ikke tilfredsstillende, 2 Ved ikke, 10
76% 4% 20%
 
11. Hvordan vurderer du/I skolens medvirkedne til at afklare den ugens forhold til det fremtidige uddannelses- eller erhvervsvalg?
Tilfredsstillende, 40 Ikke tilfredsstillende, 4 Ved ikke, 6
80% 8% 12%
 

Til top


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb