Læsevejledning

Læsevejledning på 10KCD

I dette skoleår består mine opgaver i, sammen med ledelsen, mine kolleger og bestyrelsen, fortsat at være med til at gennemføre den kommunale handleplan for læsning her på skolen.

Jeg skal i den forbindelse forsøge at holde mig ajour med den seneste læseforskning, og formidle samt bruge denne viden i vort fælles arbejde.

Alle elever får testet deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd, nonord og stavestandpunkt ved skoleårets start, og får en opfølgende samtale med deres dansklærer, hvor de får resultatet af testene og desuden udarbejdet en individuel elevplan for, hvad de kan arbejde videre med.

Skolen har fokus på læsning i alle fag, og der er tildelt ekstratimer til dansk, matematik og engelsk til alle fordelt hen over året. Årets Læse Camp skal planlægges, et døgn med læsning og "overnatning" på skolen.

Foruden denne indsats der er for alle elever, tilbyder vi elever med eventuelle læse/skrivevanskeligheder individuelt tilrettelagte forløb, hvilket både kan være mht. IT-hjælpemidler, ordblindeundervisning, skriveforløb og træning af udvalgte fokusområder. Disse elever tester jeg normalt yderligere, for at vi kan tilbyde dem lige netop det kursus, forløb, hjælpemidler og prøve hjælp, de har behov for. Der er mulighed for indscannede materialer i alle fag, hvilket gør brugen af hjælpemidler mulig.

Hvis I skulle have yderligere spørgsmål, er I velkommen til at sende en mail på rikke10kcd@gmail.com, så hører I fra mig.

Med venlig hilsen

Rikke Nikolaisen, Læsevejleder og ordblindelærer.

Til top

Handleplan for læsning på 10KCD

  UNGE LÆRER FÆLLES MØDER DIVERSE DPS LÆSE - VEJLEDER MØDER
AUGUST

Alle elever testes i TL-5,  ST9, Non-ord.

Into words kursus.

alle elever besøger klassevis biblioteket og vores DPS.

 Alle dansklærer retter de 3 tests og sender resultat ark til RN senest 1/9.    

 

Bestille og klargøre diverse tests til lærerne. 

RN lægger alle 3 tests frem til de forskellige klaser inkl. brugervejledning.

RN er rundt i alle klasser og give into words / it kursus.

 

 SEPTEMBER

Test tilbud.

Alle elever modtager individuel tilbagemelding på de 3 tests.

Dansklærerne returnerer svar på opgaverne til den enkelte elev.      

RN samler op på TL-5 resultaterne individuelt, klassevis samt skolens samlede status. 

Opsamling til dorældremødet samt til skolebestyrelsen.

Tester evt. ordblinde.

Fælles netværk
OKTOBER

Opsamlings test ST9, Non-ord for tilkomne elever.

Skole/hjem samtaler. 

Tilbagemelding til RN hvis der til samtalen opstod særlige ønsker / behov.       

Opretter små OBU-hold (ordblindehold)

Starter oprettelse af / følger op på handleplaner for de ordblinde.

Tester evt. ordblinde.

Opsamlings tests. 

Læsebroen 
NOVEMBER

Læselyst konkurrence præsentation.

Læsebånd i brobygningsperioden + forskellige læsekurser.

Alle elever vendes i klasseteamet i forhold til uddannelsesparathed inkl. læsevurdering. Læselyst nævnes.  Læse højt inspiration (artikel) AL kommer rundt i klasserne og præsenterer diverse ungdomsbøger samt opfordrer dem til læselyst konkurrencen. 

UV af OBU-hold.

Opsamling på brugen af hjælpemidler.

Elev samtaler, individuelle hjælpe redskaber / strukturer.

Tester evt. ordblinde.

Rn deltager i alle klasseteams i forhold til at ytre sig om læsesattus i forhold til videre skolegang. 

Fælles netværk
 DECEMBER

 OBu-hold UV / oprettelse af læringsmakker.

Tilbud om digitale prøver, ekstra tid.....

       

UV af OBU-hold.

Liste over særlige behov til prøverne. 

 
 JANUAR

 Forfatter inspiration.

Læsedøgn.

Læringsmakker møde.

 AL og RN LæseCamp. Sanne Søndergaard på fællesmøde    

Indkalder og afholder læringsmakker møde. 

Opsamling på om eleverne brugte de digitale prøver, ekstra tid....

Fælles netværk 
 FEBRUAR Læringsmakker møde.   AL +  RN læselyst præmie overrækkelse.     Indkalder og afholder læringsmakker møde  
 MARTS Læringsmakker møde.         Opsamling på / tilmelding af elever med særlige behov til prøverne.   
 APRIL Læringsmakker møde.         Lave elevmateriale klar på den enkelte elev.   
 MAJ         .  Overleverings møde med kommende ungdomsudd. (inkl. medbringelse af elevmateriale)   
 JUNI              

 

Til top


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb