Leveregler og værdigrundlag

Leveregler på 10. Klasse Center Djursland

Vi forventer, at du:

 • gør noget godt for dig selv, yder en indsats for at forbedre dit faglige niveau samt din personlige udvikling – altså tager ansvar for sig selv!
 • respekterer alle andre på skolen med de særheder, de nu har – der SKAL være plads til alle – også dig!
 • er motiveret, deltager aktivt og positivt, også i arrangementer der indimellem ligger udover skolens normale åbningstid.
 • at du møder til tiden og overholder indgåede aftaler.
 • ringer afbud ved sygdom mellem kl. 8.00 og 8.30 til kontoret.
 • i tilfælde af, at du skal have fri, aftaler det med din kontaktlærer.
 • forstår at rengøringspersonalet gør rent efter dig, men rydder IKKE op efter dig!
 • respekterer, at skolen og skolens område er alkohol-, stof- og røgfrit - i den forbindelse kan der forekomme uanmeldt besøg af hundetjenesten med narkohund.
 • Lever du på et tidspunkt evt. ikke op til ovenstående, vil vi tage en snak med dig.
 • i dagligdagen husker på, at det også er din skole og din hverdag, og den skal ingen få lov til at ødelægge!

Til top

10. Klasse Center Djursland

”Sæt sejl, mærk vind og søg kurs”

1. Se mig som den jeg er:

Vores værdier er empati, rummelighed og selvværd.

Vi holder af alle, og vi har tillid til hinanden. Uanset hvad vi kommer med af erfaringer og holdninger, vil vi blive accepteret.

Vi træner evnen til at mærke og forstå, hvordan andre har det og tænker. Den enkelte er værdifuld i sig selv. Alle har krav på at blive set, hørt og lagt mærke til.

Alle har stærke og svage sider. Vi tager på 10KCD udgangspunkt i de stærke sider hos hinanden og hjælper til med, at den enkelte også har en realistisk og positiv selvopfattelse.

Den enkeltes selvværd og særpræg styrkes gennem fællesskabet.

Empati, rummelighed og selvværd betyder i vores hverdag at:

 • Vi bibringer de unge analysekompetencer.
 • Vi er opmærksomme på elever der ”driller”, ”mopper” og ikke viser ligeværd.
 • Vi viser mellemfolkelig forståelse.
 • Vi har stor faglig og social spredning blandt de unge.
 • Vi har mulighed for fleksible skemaer og fleksibilitet i org af undervisningen.
 • Vi har stor opmærksomhed omkring den enkelte unge, bl.a. som kontaktlærere.
 • Vi viser glæde ved at komme i skole.
 • Vi tør dumme os, og at være skøre.
 • Vi giver plads til at turde at lave fejl og til at prøve sig frem.

Til top

2. Giv mig tilpas med udfordringer:

Vores værdier er viden og kompetence.

På 10KCD kommer vi for at lære noget i flere forskellige fagområder. Vi lære bedst, når vi selv deltager og er motiverede og når opgaven passer til den enkelte. Vi er ikke lige gode til alle fag eller opgaver, men vi gør os umage. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrkesider.

De tilpassede opgaver/udfordringer vil altid føre frem mod nye mål for læring.

Viden og kompetence betyder i vores hverdag at:

 • Vi er opmærksomme på den enkelte unges kompetencer, både fagligt og socialt.
 • Vi arbejder med temaundervisning, projekter og holddeling.
 • Vi arbejder meget med IT.
 • Lærerne arbejder i selvstyrende team.

Til top

3. Vis mig, hvem jeg kan blive og hvordan:

Vores værdier er ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse.

På 10KCD møder vi lærerne som positive rollemodeller, med smittende engagement og stor troværdighed. Vi kan skabe forandringer og prøve nyt under det ansvar og den frihed, der er af de givne rammer på 10KCD. På 10KCD får vi tilbudet om at se realistiske muligheder og vejen dertil.

Ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse betyder i vores hverdag at:

 • Vi har medindflydelse.
 • Vi følger ejerskab over skolen/læreprocesser.
 • Vi arbejder med individuelle målsætninger (faglige og sociale)
 • Vi arbejder med valget: Hvad vælger du ? Hvorfor vælger du ?
 • Hvordan vælger du ? Hvad vælger du fra ?
 • ”opgradering” af lærernes viden om de unge.
 • Videreuddannelse
 • Vi finder fællesrum.
 • Vi laver OSO-opgave.
 • Vi forsøger med nye undervisnings- og prøveformer
 • Vi arbejder med fremlæggelser.
 • Vi foretager evalueringer.
 • Vi arbejder med U-plan.
 • Vi sørger for at lærernes viden om de unge er stor
 • Vi har løbende mulighed for videreuddannelse

Til top

4. Lad mig opleve fællesskabet:

Vores værdier er demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed..

Fællesskabet er dels klassen, dels linien, dels hele skolen og dels grupper af elever/lærere, der samarbejder om en opgave.

Fællesskabet er alle relationer uden for mig selv. Fællesskabet er glæde, samhørighed, oplevelser og venskaber. 

Den enkeltes særpræg er en styrke af fællesskabet.

Vi tager hinanden alvorligt, lytter og giver hinanden plads i fællesskabet og værner dermed om demokratiske begreber som aktiv deltagelse og gensidig respekt.

Demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed betyder i vores hverdag, at:

 • vi afholder fællesmøder og aktivt stormøde.
 • vi lægger op til diskussioner om fællesskabets muligheder.
 • vi afholder introtur, overlevelsestur og studieture (evt. udveksling).
 • vi deltager i stævner/turneringer.
 • vi tager på ”småture” og virksomhedsbesøg.
 • vi afholder fælles temadage.
 • vi giver fælles forpligtigelser.
 • vi indrager de unge i planlægningen.
 • vi giver elevrådet ansvar.
 • vi respektere demokratiske beslutninger.
 • vi husker og tror på alle.
 • vi giver frihed til at være den du er, til at dumme sig, og til at sige mærkelige ting.
 • vi giver ros og skulderklap
 • vi tør tale med de unge om almindelige ting
 • vi understreger hvad den unge er god til
 • vi samler på succesoplevelser
 • vi har kontaktlærerordning (sikring af tid og rum til den enkelte)

Til top


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb