Studievejledning på 10KCD varetages af:

Kristian Larsen

krill@uu-djursland.dk

tlf 2159 8596

Gitte Jespersen
gj@uu-djursland.dk

tlf 2965 0549

Orientering til elever og forældre om vejledning på 10kcd

UU´s Folder om Uddannelsesparathed

Video om gymnasiereformen

                                                                         

 

Husk også at se her:

 

 

Til top

Brobygning

Brobygning i 10. klasse er obligatorisk. Alle elever skal i brobygning på èn eller to uddannelser i minimum 1 uge. Brobygningen kan suppleres med praktik. Brobygningen ligger i uge 47.

Man kan læse om forløbene på : www.brobygning.net

  1. klik på det område hvor skolen ligger
  2. vælg uddannelse
  3. vælg uger
  4. tryk på luppen

Tilmeldingen foregår via vejlederen.

Praktik

Praktik er frivilligt og kan ligge på alle tidspunkter af året. Hvis det er relevant og fornuftigt kan eleverne komme af sted mere end en gang. Dette aftales med kontaktlæreren og vejlederen. Al formidling skal gå via vejlederen også hvis eleven selv har fundet et praktiksted.

Transport

Skolen betaler udgifterne til transport samt ophold på skolehjem i forbindelse med brobygning.

I forbindelse med praktik får eleven refunderet transportudgifterne men man sørger selv for et sted at bo, hvis praktikken er udenbys.

SU

Man kan søge SU i 10.klasse, hvis man fylder 18 år inden 1.4. i skoleåret. Man kan tidligst søge en måned før man bliver 18. Ansøgningen foregår via www.minsu.dk . Her til skal man have oprettet en nemkonto samt have nem-ID. Vejlederen er behjælpelig med ansøgningen.

Optagelse.dk

Der vil i løbet af året være fokus på uddannelse fra hele skolens side. Der vil være mulighed for en eller flere samtaler med vejlederen. Alle elever skal lave uddannelsesplan på: www.minuddannelse.net og udfylde tilmeldingsskema på: www.optagelse.dk Dette sørger vejlederen for i samarbejde med lærere og ledelse.

Eleverne får tildelt et uni-login, som skal bruges til ovenstående og alle får instruktion i hvordan plan og tilmelding skal udfyldes.

Vigtigt

alle forældre skal være tilmeldt nem-id for at kunne underskrive tilmeldingen til uddannelse. 

Hvis eleven i 9.  klasse har gået på en fri-, efter- eller privatskole, skal der afleveres en kopi af eksamensbeviset til 10. Klasse Center Djursland for at få 9. klassekaraktererne med på tilmeldingen til ungdomsuddannelsen.

www.ug.dk

Alle elever får udleveret hæftet "Ungdomsuddannelserne".

Samtaler

Vejlederen deltager i forældresamtalerne, hvis det ønskes.

Til top


Nyheder

10. Klasse Center Djursland
Stadion Allé 5
8500 Grenaa
Tlf. 89 59 22 00
EAN Nr.: 579 80 04 40 14 08
E-Mail: 10kcd@norddjurs.dk
©2018 10. Klasse Center Djursland
all rights reserved

Programmeret og hosted af nordicweb